cz-duurtest


Langetermijntest voor DigelHeat infraroodpanelen.

De fabrikant DigelHeat heeft TÜV SÜD het door DigelHeat gefabriceerde infraroodpaneel aan een langdurige test laten onderwerpen om op deze wijze de levensduur te bepalen. De duurzaamheidstest was gebaseerd op twee ciriteria:

  • verwarmingscycli
  • schakelhandelingen


De eerste testvereiste "opwarmcycli" begon op 9 februari 2019 n onderzocht hoeveel opwarmcycli het DigelHeat infraroodpaneel tijdens zijn levensduur kon bereiken. Hiertoe werd het verwarmingspaneel opgewarmd tot een oppervlakte-temperatuur van 90°C, afgekoeld tot 50°C en daarna weer opgewarmd. Tegen de tijd dat de test op 28 februari 2019 werd voltooid, had deze verwarming 25.788 cycli doorlopen.


De tweede testvereiste "schakelbewerkingen"was om te meten of de DigelHeat infraroodpanelen 1 miljoen keer succesvol kan worden in- en uitgeschakeld. Deze test is gestart op 7 februari 2019 en is succesvol afgerond op 28 februari 2019.


Het resultaat is indrukwekkend: het DigelHeat infraroodpaneel bereikte een berekende levensduur van ca. 125.000 bedrijfsuren / stookuren en is ook na meer dam 1 miljoen schakelhandelingen volledig functioneel.


Berekeningsbasis:

Uitgaande van 200 stookdagen per jaar, waarop 5 uur per dag wordt gestookt levert 1.000 uur volledig gebruik per jaar.
De daarbij te verwachten schakelmomenten per uur kwamen overeen met 8 schakelhandelingen.
Vermenigvuldigd met 1.000 volledige gebruiksuren per jaar resulteerde dit in 8.000 schakelcycli per jaar.Samengevat komt dit overeen met een berekende levensduur van 125 jaar = 125.000 bedrijfsuren!


Aldus DigelHeat:

"Het resultaat onderstreept onze inspanningen om onze klanten niet alleen een breedscala aan producten aan te bieden, maar ook om aan de hoogste kwaliteitsnormen te voldoen.

Onze experts uit onderzoek en ontwikkeling, vast geïnstalleerde besturingssystemen in elke productiestap en onze speciale knowhow in de verwerking van roestvrijestalen verwarmingsgeleiders zijn slechts enkele van de redenen waarom onze infraroodpanelen zo'n lange leversduur kunnen bereiken.

Onze producten verwarmen niet alleen effectief en energiebesparend, maar gaan ook lang mee. En dat is nu zelfs TÜV-gekeurd en op begrijpelijke wijze voor u klaargemaakt."